SKS

SikkerhedsKvalitetsStyring

ESBEN OVERGAARD har været med fra starten i 2001 da der blev indført krav om Sikkerheds Kvalitets Styring (også kaldt SKS) i elbranchen.

Kravet er ikke minsket siden da, og de der har fået udført SKS efter retningslinierne fra August 2000, har skullet reviderer deres system til at skulle opfylde de seneste retningslinier fra 2004, dette skulle være sket senest 1. januar 2006.

Fra Januar 2008 :

Der indføres nu krav om tredjepartskontrol af virksomheders kvalitetsstyringssystemer på el-autorisationsområdet i lighed med det krav, der allerede gælder på vvs- og kloak autorisationsområdet. 

Derfor er det nu mere end før nødvendigt med et opdateret SKS-system, Kontakt ESBEN OVERGAARD APS og få overblik over om I opfylder de seneste krav til SKS.

Hvis ikke, hjælper vi gerne med at få styr på det.

Sikkerheds Kvalitets Styring er et system til opnåelse af systematik omkring elsikkerhed, uddannelse, vedligeholdelse af værktøj og udstyr samt klare retningslinier vedr. instruktion, tilsyn, bemanding mm.

ESBEN OVERGAARD APS udfører både SKS-A og SKS-D systemer.

Grundtanken i SKS systemer fra ESBEN OVERGAARD APS er at system kravene efterleves, men at der skal ikke laves mere papir arbejde end der er hensigten! 

Kvalitetssikring

ESBEN OVERGAARD APS tilbyder også udarbejdelse af kvalitetssikringssystemer for Elinstallations virksomheder.

I den forbindelse skal der skelnes mellem ovennævnte SKS-system kvalitetssikring almindelighed i byggeriet. 

Kvalitetssikring i byggeriet er krav forlangt af bygherren i forbindelse med bl.a AB92 mv.

Kvalitetssikring i byggeriet skal sikre at den leverede vare lever op til de krav som er forudsat i udbudsmaterialet.

Dette kræver, at man har et kvalitetssikringssystem i virksomheden, som viser, hvad man vil gøre for at leve op til disse krav, samt dokumenter som dokumenterer, at man har foretaget den løbende kvalitetskontrol.

Kontakt ESBEN OVERGAARD APS for mere information

 

 

 

HOME

PRODUKTER

HVEM ER VI

KONTAKT

LINKS

MENU

 

ESBEN OVERGAARD APS

Esben Foged Overgaard

Kjællingdalsvej 4

8660 Skanderborg

86 95 00 24 / 25 87 27 77

www.eovergaard.dk

efo@eovergaard.dk

KONTAKT